עזר לבניית מתווה לשיתוף ציבור במדיניות רגולציה

עזר זה נועד לסייע לך בתכנון מתווה שיתוף ציבור

שיתוף ציבור הוא אמצעי לקבלת החלטות טובות יותר: עדכניות, רלוונטיות וישימות יותר. כדי לוודא שהתהליך ישיג את התועלת המבוקשת נדרשים מחשבה ותכנון. השתמשו בעזר כדי לוודא שאתם משתפים באופן מיטבי את הציבור. פיתוח: הכלי פותח במסגרת תוכנית המאסדרים להכשרת רגולטורים ויועצים משפטיים. במסגרת התוכנית פותחו כלים חדשניים ומיומנויות של רגולציה חכמה.

משך זמן30-60 דקות
סוג עזרקובץ