העזרים הכי שימושיים

להתמקד

להגדיר בעיה

לבחור דרך פעולה

לאתגר

למדוד

לתחקר